Spreekuur

De praktijk is op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 026 - 442 16 13. We verzoeken u bij voorkeur 's morgens te bellen voor het maken van afspraken. We hebben lunchpauze van 12.30 tot 13.00 uur.


U kunt bij de assistente telefonisch afspraken maken voor consulten, visites en het terugbelspreekuur bij de huisarts, praktijkverpleegkundigen, POH-GGZ en praktijkassistentes.
De praktijkassistente zal bij het maken van de afspraak vragen wat u wilt bespreken tijdens het consult: dat heet triage.

Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen zal de praktijkassistente u een aantal vragen stellen en kan zij u een voorstel doen. Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • De assistente overlegt direct met de huisarts indien er sprake is van een levensbedreigende situatie.
  • De assistente maakt een afspraak voor een visite.
  • De assistente maakt een afspraak voor het spreekuur bij de huisarts, de praktijkverpleegkundige, de POH-GGZ of de praktijkassistente zelf.
  • De assistente geeft u een advies; dit advies wordt altijd nabesproken met de huisarts.
  • De assistente zal uw vraag voorleggen aan de huisarts.

 

Bij het maken van een afspraak is het naast de aard van uw vraag ook van belang dat u duidelijk aangeeft of u voor één of voor meerdere vragen een afspraak met uw huisarts wilt maken. En of u denkt extra spreekuurtijd nodig te hebben. Op die manier kan er een afspraak gemaakt worden op het juiste moment en wordt er voldoende tijd voor ingepland, waardoor een lange wachttijd door uitloop van spreekuren kan worden voorkomen.

We proberen op deze manier het spreekuur zo goed mogelijk te plannen en in te delen.

Met de praktijkassistente kunt u ook laboratoriumuitslagen (bloed, foto, echo) bespreken. De huisartsen hebben de uitslagen eerst beoordeeld en van commentaar voorzien. 

Voor spoedgevallen zijn we dagelijks tussen 08.00 en 17.00 uur bereikbaar op 

026 - 442 29 11

Voor de avond- en weekenddiensten is huisarts Mark van Duivenboden aangesloten bij de Huisartsendienst Arnhem.

Huisartsendienst
026 - 389 96 96

Huisarts M. van Duivenboden
van Maerlantstraat 1, 6824 KX  Arnhem
026 - 442 16 13